Yatzy

Yatzy spelas med fem tärningar och ett protokoll. På protokollet finns en rad olika villkor som man ska försöka få med hjälp av tärningarna. Det är exempelvis ett par, tretal, kåk, yatzy och liten straight. Man får poäng för varje villkor och den spelare som fått flest poäng vinner. Protokollet är uppdelat i två delar. Den övre delen består av ettor, tvåor, treor, fyror, femmor och sexor. Där gäller det helt enkelt att få så många som möjligt av respektive siffror. Om man hamnar över 63 poäng i den övre delen av protokollet får man en bonus på 50 poäng. Det undre delen av protokollet består av ett par, två par, tretal, fyrtal, liten straight, stor straight, kåk, yatzy och chans. Yatzy innebär att alla fem tärningarna visar lika och då får man 50 poäng. Det finns också en vidareutveckling av spelet som kallas Maxiyatzy. Detta spel spelas med sex tärningar och det finns några ytterligare villkor på protokollet, exempelvis hus, torn, full straight och maxiyatzy.

Beställ Yatzyspel på Hobbex.se

Beställ på Spelexperten.com