Risk

Risk är ett välkänt strategispel för två till sex spelare. Man använder sig av ett bräde i form av en världskarta. Varje spelare har också varsin armé. Spelets mål är att ta över världen. Vad det betyder i praktiken varierar från spelare till spelare, men det mest kända sättet för hur ett parti vinns är det som erövrare levt efter i tusentals år: Den som kontrollerar Asien, kontrollerar spelet. I Risk finns också ett antal olika uppdragskort som man kan välja att spela med. Den spelare som först har fullbordat uppdraget vinner. Det finns också flera olika upplagor av Risk och spelreglerna kan skilja sig åt mellan de olika versionerna. För de senaste upplagorna gäller dock att spelarna i tur och ordning gör sina drag enligt följande ordning:

1) Placering av rekryter och eventuell inkassering av kort. I början av en runda erhåller man nämligen rekryter för de landsområden man besitter och man får extra trupper för de världsdelar man besitter.
2) Eventuell krigsföring. Man väljer ut en av sina arméer och flyttar dem till ett närliggande område för att ta över det. Sedan används tärningen för att ta reda på vem av arméerna som vinner anfallet.
3) Eventuell flytt. Man flyttar arméer från ett territorium till ett annat.