Frågespel

Trival Pursuit

Trival Pursuit är ett omtyckt frågespel som finns i olika varianter. Exempelvis finns spelet med frågor som riktar sig till barn eller med frågor som rör ett speciellt tema som sport, Disney eller Star Wars. Man kan spela mellan två till sex spelare, men man kan också spela i lag och vara många fler spelare än så. Man har en spelplan där alla deltagarna flyttar runt med hjälp av en tärning. För varje ruta man hamnar på ska man besvara en fråga. Frågorna finns på speciella frågekort och de är indelade i sex kategorier: Underhållning (rosa), Natur/Vetenskap (grön), Kultur/Litteratur (brun), Geografi (blå), Historia (gul) samt Sport/Fritid (orange). När man svarar rätt på en fråga på något av de större fälten på spelplanen så får man en tårtbit. Denna tårtbit lägger man i sin spelpjäs och målet är att fylla hela spelpjäsen med sex tårtbitar, en från varje färg/kategori. Den spelare som lyckas med detta först vinner spelet.